De wet is veranderd, bij actualisatie van bestemmingsplannen is de wettelijke grondslag om parkeereisen en normen af te dwingen via de bouwverordening vervallen. Parkeereisen zijn namelijk een stedenbouwkundig voorschrift wat per 1 januari ... Continue Reading