One Response to “Bestuursintegriteit”

 1. Bruno Bouberg Wilson says:

  KLARE WIJN

  Wetgeving: Reacties, jurisprudentie en advies
  Oud-minister Remkes (BiZa) voorziet problemen met een ruime definitie van “persoonlijk belang” en schrijft:
  “Het is van belang voorzichtig te zijn met het al te snel aannemen van een persoonlijk belang omdat anders de raadsleden teveel in hun democratische rechten worden beperkt.”

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Simpelveld arrest) voorziet soortgelijke problemen t.a.v. het begrip “vertegenwoordiger” en schrijft:
  “Een ruime uitleg zou er toe kunnen leiden dat –met name in kleinere gemeenten– het stemrecht van gemeenteraadsleden die tevens bestuurslid zijn van een privaatrechtelijke rechtspersoon te vergaand wordt ingeperkt.”

  Dat raadsleden de gevolgen van door hen vastgesteld beleid mede aan den lijve ondervinden is o.a. reden van het woonplaatsvereiste. Dat zij de gevolgen van hun beleid mede aan den lijve ondervinden waarborgt dat raadsleden de belangen van derden op dezelfde wijze wegen als hun eigen belangen. (Wat u niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet.)
  Als een volksvertegenwoordiger een persoonlijk belang deelt met een groep anderen is het op grond van deze definitie, zeker als dit een grotere groep betreft, maar zeer de vraag of het raadslid dit belang dan niet zou behoren te behartigen. Op grond van de lotsverbondenheid met deze bevolkingsgroep zou het raadslid dat in zijn volksvertegenwoordigende functie mogelijk juist wel moeten doen.

  Toelichting op artikel 28 van de Gemeentewet:
  ”… als voorbeeld van niet persoonlijk aangaan wordt genoemd het raadslid dat ten aanzien van een gedeelte van een bestemmingsplan persoonlijke betrokkenheid heeft. Hij heeft dit echter niet bij het gehele bestemmingsplan. Hij behoeft zich dan ook niet van stemming te onthouden”

Leave a Reply