3 Responses to “College negeert de aangenomen Parkeernota”

 1. Astrid van der Veld says:

  Nu het parkeerbeleid ingevoerd gaat worden in de wijken Oud-Noord en Duijnwijk blijkt dat veel mensen dit beleid niet zien zitten. Op Facebook is een actie gestart om handtekeningen tegen dit parkkeerregime te verzamelen.
  Zie Anti Parkeer Regime Zandvoort.

  Voor GBZ betekent dit dat onze weerzin tegen dit beleid nu steun krijgt van bewoners en dat de argumenten die wij steeds hebben aangedragen tegen dit regime nu door deze bewoners ook worden genoemd.

  Ik wil iedereen dan ook oproepen de petitie te tekenen, ook als u niet in Oud-Noord of Duijwijk woont.

  Dit parkeerregime raakt iedere inwoner van Zandvoort!

 2. Sandra says:

  Beste Astrid, wat is het standpunt van GBZ m.b.t. een eenduidige en eerlijke prijs van een vergunning? Je schrijft “…door deze nadere regels weggevaagd worden en de bewoner hiervan
  de dupe wordt, en deze dus meer moet betalen voor minder.” Maar wat zouden de bewonders maximaal moeten betalen in jullie (GBZ) ogen of wat zouden ze moeten krijgen voor die 80 eur per auto?

 3. Stoelenman says:

  Beste mensen, ik lees op de website van de gemeente Zandvoort het volgende:

  Zandvoort op weg naar een nieuw parkeersysteem (04-11-2010)

  Er is een stap gezet op weg naar een nieuwe parkeersysteem in Zandvoort. De commissie Raadszaken behandelde afgelopen dinsdag het onderwerp en de meeste partijen uit de raad zijn het er mee eens dat overgegaan wordt op een andere invulling van het bewoners- en het bezoekersparkeren.

  Hoe werkt het nieuwe systeem?
  Voor het grootste gedeelte van het woongebied van Zandvoort (alles behalve Nieuw Noord en Bentveld) zal voor het parkeren op straat en plein voortaan een betaalde bewonersvergunning nodig zijn. Er is geen onderscheid in wijken en buurten, het gaat om één “Zandvoortvergunning”.

  De bezoekers aan Zandvoort zullen in deze gebieden niet mogen parkeren. Voor hen blijft het betaald parkeren via de automaten in stand, vooral langs de boulevards en in het centrum. Daarnaast zijn er voor hen de grote parkeerterreinen en de openbare parkeergarages.

  Idee kwam uit de raad
  De gedachte om het parkeren zo te organiseren kwam uit de raad en is door een werkgroep uit de raad voorbereid. De meeste partijen zullen dan ook instemmen met het nieuwe systeem.
  Over de uitwerking werd in de commissie nog wel het nodige gezegd. Er zullen dan ook in de vergadering van de raad van 23 november, wanneer over het parkeerbeleid wordt besloten, nog aanpassingen worden voorgesteld. Dit onder andere bij het aantal vergunningen per huishouden en bij de wijze waarop het parkeren van de bezoekers van de inwoners wordt geregeld.
  Ook voor een aantal straten waar zowel bewoners als toeristen parkeerruimte zoeken moeten nog oplossingen worden gevonden.

  En nu is er besloten om het op een bepaalde manier te gaan doen en dan doen we het toch weer anders. Wie zijn deze onbetrouwbare mensen die raadsbesluiten ondermijnen en negeren?

Leave a Reply