Advertentie's - GBZ-2018

Title
Ga naar de inhoud
Publicaties

Gemeente Belangen Zandvoort Plaatst in de weken voorafgaande aan de verkiezingen van 21 maart advertenties in de krant.


Week 4   14 Maart 2018

Week 3   7 Maart 2018

Gemeente Belangen Zandvoort was en blijft tegen de ambtelijke fusie, echter in november 2016 heeft de raad met elf stemmen voor en zes tegen besloten de ambtelijke fusie aan te gaan waardoor alles in gang is gezet. In de raadsvergadering van juni 2017 is de raad gevraagd in te stemmen met het  formaliseren van de ambtelijke samenwerking in een gemeenschappelijke regeling met een dienstverleningshandvest.

Tegenstemmen had  de uitslag niet doen veranderen, het voorstel zou toch wel aangenomen worden.  Wanneer de fractie van de VVD samen met de fractie van GBZ ten minste drie andere leden van de raad had weten te overtuigen dat deze formalisering niet door moest gaan (en dus ook de ambtelijke fusie niet) dan had de gemeente Zandvoort veel schade opgelopen, financieel maar ook een enorme deuk in het  imago.

Week 2   28 februari 2018

Week 1  21 februari 2018
Terug naar de inhoud