Onze kieslijst - GBZ-2018

Title
Ga naar de inhoud

Wat fijn dat u de tijd wilt nemen om ons verkiezingsprogramma te lezen.
Met trots presenteren wij u ons verkiezingsprogramma, een haalbaar en uitvoerbaar programma, welke dus geen wensen bevat, die niet te realiseren zijn.
Onze kandidatenlijst bevat naast een paar oude rotten in het vak ook een aantal nieuwe gezichten in de politiek, met deze 11 mensen zien wij de toekomst zonnig tegemoet. Met deze ploeg weten wij zeker dat wij de oude politiek kunnen uitzwaaien en de nieuwe politiek gaan verwelkomen.

Weg met het op de man spelen, weg met zij en wij, kijken naar het voorstel en niet naar bij wie het voorstel vandaan komt. Horen wat een ander wil inbrengen en compromissen sluiten. De raad bestaat uit zeventien leden en niet uit twee kampen, dus weg met de coalitie en de oppositie!
Zestien jaar na invoering van het dualisme wordt het echt tijd dat Zandvoort een bestuur krijgt wat zich daar naar gedraagt.

Het Team van Gemeente Belangen Zandvoort


Kieslijst Gemeente Belangen Zandvoort
Astrid van der Veld - de Groot  56 jaar,

Zij is getrouwd met eentje van Piccolo,  heeft wee volwassen zoons, samen met haar man heeft zij een autorijschool.
Sinds 2002 actief in de politiek voor Gemeente Belangen Zandvoort nadat zij in 2001 gevraagd was door Charles Moerenburg, destijds bestuurslid van de partij. Zij is open en eerlijk, heeft een hekel aan onzin en onwaarheden.

Recht door zee is haar motto en dat is ook ons motto.
Gemeente Belangen Zandvoort ziet in Astrid van der Veld  dan ook de aangewezen persoon om onze lijsttrekker te zijn.

Astrid van der Veld- de Groot
Lijsttrekker GBZ

Leo Miezenbeek, 58 jaar

Geboren Zandvoorter die zeer betrokken is bij zijn dorp zowel in de huidige ontwikkeling als die van de toekomst. Als je in Zandvoort woont dan weet je dat je reuring om je heen hebt. In de zomer is het gezellig en in de winter proberen we dat door te zetten. Als mede-initiatiefnemer van de IJsbaan in het centrum heeft hij daarin niet stil gezeten de laatste 8 jaar. Ook is hij meer dan 15 jaar betrokken bij evenementen in het dorp.

Na gevraagd te zijn in 2002 om in de politiek te komen inmiddels ervaren hoe dat is. Als ondernemer in de bouw en daar verschillende disciplines te hebben ervaren spreekt hem het reeds 35 jaar liberaal sociaal gedachtegoed van Gemeente Belangen Zandvoort zeer aan. GBZ is niet gebonden aan landelijke regels en laat zijn leden in welke positie dan ook vrij in zijn gedachten en handelen.

Na 3 jaar als buitengewoon raadslid op de achtergrond ondersteunend te zijn geweest aan de zittende fractie heeft hij het afgelopen jaar als raadslid Michel Demmers vervangen in de raad en veel ervaring kunnen opdoen.

Vaak is gebleken dat GBZ in de goede richting zat, dat spreekt hem aan. Neem als voorbeeld het parkeerbeleid. Een onderzoek van de Rekenkamer bevestigt  dit maar weer eens. Zo heeft GBZ gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen van de ambtelijke samenwerking. Feitelijk een voorgenomen fusie en zal daar uiteindelijk ook wel op uitdraaien is zijn mening. Een plan dat 11 jaar geleden is ingezet en geplaveid door zittende colleges. Nu tot een niet meer terug te draaien feit is verworden. Hopende dat dit traject zal leiden tot nieuwe initiatieven want het Zandvoorts bestuur heeft niet bepaald laten zien doortastend te kunnen optreden. Neem het Watertorengebied maar als voorbeeld.

Wat hem zeker ook erg aanspreekt, GBZ zet zich in voor een iedere in Zandvoort wonende burger c.q. ondernemer. Een vaststaand feit. GBZ heeft geen doelgroep die voorrang verdiend. Zandvoort voor iedereen.

Leo Miezenbeek
Nummer 2  Lijst5

Romanie Kuin-Moerenburg, 45 jaar

Opgegroeid in Zandvoort als ondernemersdochter van de medeoprichter van Gemeente Belangen Zandvoort, Charles Moerenburg, heeft Romanie meegekregen hoe belangrijk een gastvrije en ondernemersvriendelijke gemeente is.
In haar functie bij Circuit Zandvoort staan service en klantvriendelijkheid voorop. Dit wil ze graag meenemen in het werken voor de gemeenschap.

Als midden veertiger staat ze tussen de generaties in, aan de ene kant haar opgroeiende kinderen en aan de andere kant met een blik op de toekomst de ouderen. Ze herkent de behoeftes van de jeugd maar kijkt ook naar wat de ouderen nodig hebben. Het is voor beide kanten belangrijk dat er wonen op maat komt en dat er werkgelegenheid blijft.

Samen moeten we er zorg voor dragen dat Zandvoort weer aantrekkelijk wordt voor iedereen, van bewoners tot bezoekers. Met faciliteiten en evenementen waar we allemaal van profiteren. Minder betuttelende regelgeving waardoor ondernemers weer kunnen ondernemen, bewoners en bezoekers weer kunnen genieten van een bruisend dorp waar jaarrond wat te beleven valt.

Zandvoort moet weer elan en allure krijgen met een mooie boulevard en een gezellige dorpskern.

Romanie Kuin-Moerenburg
Nummer 3  Lijst5

Charlotte Jongmans-Hallewas, 67 jaar,

Reeds 24 jaar inwoonster van Zandvoort, van 2002-2006 buitengewoon raadslid. Daarna in diverse functies actief geweest bij GBZ. Wij hebben haar leren kennen als een bevlogen positief mens.
Haar werkervaring, als verpleegkundige, secretaresse RvB VUmc en HRM consulent geeft haar tevens een goede basis om zich in de politiek te begeven. Immers Politiek gaat over mensen. Zij houdt er van om open met elkaar te communiceren.
Haar werkzaamheden als bemiddelaar in conflicten tussen werkgever en werknemers heeft haar geleerd goed met conflicten te kunnen omgaan. Een goede open communicatie en creativiteit  is voor haar van wezenlijk belang om een probleem op te lossen, hoe moeilijk het soms ook is om voor iedereen een acceptabele oplossing te bereiken. Een tweede agenda of achterkamertjes politiek is voor haar dan ook uit den boze.

Goede zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben, en dat dan ook met minimaal bureaucratie is in haar ogen essentieel.
Zandvoort kampt met een aantal problemen die deels te wijten zijn aan een besluiteloos gedrag, of tegenwerking in de gemeente raad en of het college. Gebruikmakend van haar werkervaring en analytisch vermogen wil zij proberen hier daadwerkelijk iets aan te doen en te zorgen voor een daadkrachtig bestuur de komende 4 jaar.
Zij hoopt net als wij op een goede structurele oplossing voor de boulevards, het watertorengebied en het parkeer beleid.

Een ander probleem dat zij duidelijk signaleert is de afkalving van sociale huurwoningen door verkoop en het ontbreken van voldoende huurwoningen in het midden segment.
GBZ is de partij waar zij zich het meest thuis voelt, omdat er bij deze partij  alleen het belang  van de inwoners  en hun gasten geldt, ongeacht kleur, gender of afkomst.
Zij hoopt dan ook hier de komende 4 jaar een duidelijke en vastberaden stem te kunnen laten horen.

Charlotte Jongmans-Hallewas
Nummer 4  Lijst5

Jordi Valies, 18 jaar,

Geboren te Haarlem, maar al 18 jaar woont hij in het prachtige Zandvoort. Jordi is een creatief en slim, en studeert nog. Zo is hij een aanstormend schaaktalent en schrijver van poëzie, literatuur en columns voor onder andere Metronieuws. Daarnaast heeft hij interesse in architectuur, politiek, kunst, astronomie, wetenschap en technologie. Toen hij 14 was verdiepte Jordi zich in het programmeren en heeft daarmee zijn eigen bedrijfje opgericht op het gebied van cybermarketing- en programmeren. Hij heeft vele websites op zijn naam staan.

Jordi wil zich in zetten voor belangen van de Zandvoortse burgers namens Gemeente Belangen Zandvoort. Ook is hij vrijwilliger voor Stichting Pluspunt Zandvoort. Jordi vindt dat het behoud van de Zandvoortse cultuur erg belangrijk is. Zo gelooft hij dat hij misschien wel de laatste generatie is die de Zandvoortse cultuur zal meemaken.

Iedereen moet kunnen genieten van dit prachtige Zandvoort en Jordi zal zich daarom inzetten om de jeugd een stem te geven in dit vergrijzende Zandvoort. "Het is tijd voor een jonge, frisse visie!" aldus Jordi.

Jordi Valies
Nummer 5  Lijst5

Bart de Vries, 72 jaar

Liberation of Amsterdam b.v. zo heette het bedrijf van Bart, Sinds 2016 heeft hij het verkocht. Hij is intussen 72 jaar. Sinds 2016 doet hij op bescheiden schaal wat vrijwilligers werk. Hij vond echter dat hij wel wat meer tijdbesteding kon gebruiken. De plaatselijke politiek leek hem wel wat.

Als ondernemer weet hij dat niets verandert als je alleen maar blijft praten. Zandvoort is naar zijn mening dringend toe aan een nieuw elan. Maar B & W blijven vooral alleen maar praten en geld uitgeven aan onderzoeken. Het doen is ver te zoeken… Zo heeft men er nu 4 jaar over gedaan om een marketing opzet te maken om meer toeristen naar Zandvoort te krijgen. Is eigenlijk alleen een nieuw Stationsplein als project gerealiseerd.

Zandvoort ligt op een geweldige locatie maar hij vindt dat dit niet wordt uitgebuit. Er is naar zijn menig een zwalkend beleid, zo er al beleid is…  Hij ergert zich vreselijk aan de besluiteloosheid van onze gemeente. Hij stoort zich ook ontzettend aan de geldverslindende onderzoeken die soms zelfs nodeloos worden gedaan. Gemeenschapsgeld uitgeven moet volgens hem veel zorgvuldiger. Hij vindt dat de belastingen veel lager zouden kunnen uitvallen als er beter op het uitgeven van (onze belasting) centen werd gelet. Het nut en noodzaak van onderzoeken moet  volgens hem veel beter gemonitord worden.

Over de besluiteloosheid, de nodeloos gedane onderzoeken en nodeloze uitgaven heeft hij zelf wel enige ervaring met de gemeente.

Hij vindt dat als hij zou kunnen bijdragen aan een beter bestuur, dat hij dan ook stappen moet ondernemen. Na een beetje om zich heen te hebben gekeken besloot hij zich aan te melden bij GBZ.

Bart de Vries
Nummer 6  Lijst5

Cor Draijer,   53 Jaar

Cor is al vele jaren actief binnen GBZ. Hij heeft zich veel achter de schermen ingezet en is ondersteunend geweest aan de laatste 3 fracties. Zijn kennis van Zandvoort is groot, zijn 12-jarige bestuurslidmaatschap bij het Genootschap Oud Zandvoort, waar hij erelid bij is, is met veel passie vervuld.
Persoonlijk is hij in het bezit van een uitgebreid archief over Zandvoort en koestert dat met passie. Bij dit archief zitten heel veel oude foto's en films die hijzelf gedigitaliseerd heeft. Geregeld kunnen we daar van genieten op FaceBook via zijn pagina Nostalgisch Zandvoort.
GBZ spreekt Cor aan om de no-nonsense politiek, recht door zee is hem met de paplepel ingegoten en hij schrijft graag een prikkelend artikel wat tot nadenken aanzet.
Hij is tegen de huidige ontwikkelingen binnen Zandvoort en zal zich er ook tegen blijven verzetten. Zandvoort is en blijft een dorp en geen stad. Helaas is alle nieuwbouw in Zandvoort in een stads 'jasje' en hij vindt dat dat echt niet past bij Zandvoort. Zijn werk in het buitenland heeft hem er toe gedwongen een stapje terug te doen. Dat is met veel van zijn vrijwillige werkzaamheden in Zandvoort en dus ook bij GBZ. Toch zal hij alles in het werk stellen om zijn kennis en zijn mening voor GBZ in te blijven zetten. Tenslotte leven we in een wereld waardoor we met digitale middelen toch heel dicht bij elkaar zouden kunnen zijn. De raadsvergaderingen worden inmiddels door hem in alle delen van de wereld gevolgd.

Cor is geschrokken van de manier waarop Michel Demmers is afgeserveerd. De schandalige wijze waarop 'zijn' wethouder Demmers gedwongen is geweest zijn ontslag te nemen, is in zijn ogen op zijn minst stuitend te noemen. Niets is in zijn ogen gebleken dat Demmers niet integer is geweest. Gezien de houding van zijn politieke collega’s buiten GBZ kan je dat niet van een ieder daar beweren. Daarom heeft hij besloten op de lijst van GBZ weer mee te willen doen met deze club mensen. Hij hoopt dat zijn inbreng een welkome aanvulling zal zijn voor Gemeente Belangen Zandvoort in de toekomst.

Cor heeft zich in het verleden ingezet als vrijwilliger bij diverse organisaties en vele Zandvoorters kennen hem via één of meerdere onderstaande organisaties.
A) 11 jaar is hij vrijwilliger en bestuurslid geweest bij 't Stekkie.
B) Sinds de oprichting van de radio is hij daar DJ en presentator bij vele programma's.
C) Hij is medeoprichter van de "Stichting Juttersmuseum".
D) Het strand speelde altijd een belangrijke rol en dus ging hij bij de Reddingsbrigade.
E) Hij is 12 jaar bestuurslid geweest bij het Genootschap Oud Zandvoort.
F) In theater "De Krocht" heeft hij meegewerkt aan presentaties voor vele organisaties.

Cor Draijer,
Nummer 7  Lijst5

Frank Baas, 66 jaar

Gemeente Belangen Zandvoort is in zijn ogen de enige lokale politieke groepering in Zandvoort die los van provinciaal en nationaal opererende politieke partijen voor alle kiezers ongeacht hun levensbeschouwing op wil komen.
 
Hij is op zijn 65e verliefd geworden op Zandvoort toen hij hier kwam wonen.

Twee jaar geleden werd hij namelijk ernstig ziek en is in Nieuw Unicum opgenomen. Vanaf de zomer van 2016 mocht hij met zijn scoot - de blauwe schicht - het terrein af en reed de Amsterdamse Waterleidingduinen binnen. Daarna ontdekte hij het fietspad tussen Langevelderslag en de Zuid-boulevard. Vervolgens Zandvoort zelf. Via de Noord-boulevard trok hij naar Parnassia en door de duinen weer terug naar de Zandvoortselaan. In mei 2017 is hij aan de Flemingstraat gaan wonen en heeft zich met volle overtuiging over laten schrijven van Amsterdam naar Zandvoort. Waar kun je beter revalideren en wonen dan in zo’n omgeving. Zo werd hij dus verliefd op onze gemeente en zei na dertig jaar adieu tegen Amsterdam.

Hij komt al vanaf 1974, toen hij als jurist bij Hoogovens ging werken, in Zandvoort en leerde Zandvoort en Kennemerland beter kennen als lid van Provinciale Staten Noord-Holland (1980-1987).

Frank vind dat hij veel te danken heeft aan onze gemeente en wil zich de komende tijd graag inzetten voor de belangen van Zandvoort.

Zijn kinderen, familie en vrienden hebben het gevoel dat hij hier permanent op vakantie is.

Frank Baas
Nummer 8. Lijst5

Chris Kuin, 48 jaar

Geboren en getogen in Zandvoort en vanaf zijn dertiende werkzaam op het strand en horeca van Zandvoort is Chris een Zandvoorter in hart en nieren.
Door zijn ervaring als o.a. Chef Kok, Algemeen manager bij Take Five, als ondernemer van restaurant Hugoos en nu als keuken manager bij Beach Club Tien weet hij als geen ander hoe mooi het strand is. Aan de andere kant weet hij ook hoe moeilijk het is om te overleven als ondernemer in ons dorp. Hij vindt het belangrijk dat daar een betere balans in komt waardoor hij de kans groter acht dat er minder leegstand in ons dorp komt.
Verder wil hij niet teveel naar het verleden kijken maar vooral vooruit kijken en dat er daadwerkelijk besluiten worden genomen om de allure van weleer enigszins weer terug te krijgen.
Wat vooral belangrijk is om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen de gemeente en de inwoners en ondernemers  maar wat ook belangrijk is de samenwerking en niet de tegenwerking  tussen de partijen.
Tevens moeten we zorg dragen voor onze inwoners op het gebied van ouderenzorg en sociale huisvesting voor jong en oud.
Het mooie van GBZ is dat ze er voor iedereen zijn.
Wij moeten met zijn allen er weer voor gaan zorgen dat iedereen weer trots kan zijn op ons prachtige Zandvoort

Chris Kuin
Nummer 9  Lijst5

Han Cohen, 72 jaar

In 1984 verhuisde hij naar Zandvoort na eerder geboren te zijn in Amsterdam en er gewoond te hebben.
Hij is gehuwd en heeft twee volwassen kinderen en inmiddels 3 kleinkinderen en ook alweer 7 jaar gepensioneerd.
Hij heeft gestudeerd en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft en waarna hij diverse functies heeft gehad als technisch adviseur op het gebied van energie opwekking en gebruik van energie, Utiliteitsbouw als ook woningbouw en later als onderzoeker op het gebied van de drinkwatervoorziening. S’avonds gaf hij vele jaren als docent les in technische opleidingen. Omdat hij exacte vorming bij de jeugdigen belangrijk vindt is hij na zijn pensionering tot heden nog steeds bij het onderwijs betrokken en doceert hij wis- en natuurkunde bij het volwassen voortgezet onderwijs.

Daar hij geïnteresseerd is in de lokale politiek vond hij het leuk om vanaf 2004 als fractie medewerker mee te werken bij de OPZ. Aanvankelijk als buitengewoon raadslid, deed ervaring op in het raadswerk en maakte kennis met de specifieke problematiek van Zandvoort. Dit mondde in 2014 uiteindelijk uit in een wethouderschap voor de OPZ.

Dit mocht echter, vanwege het feit dat hij en zijn vrouw als ouders een tuinhuisje al meer dan 12 jaar ter beschikking stelde aan zijn dochter, niet lang duren. Deze dorpspolitieke affaire, sterk opgeblazen door de burgemeester en zijn kompanen, leidde na ca 6 maanden tot zijn vertrek als wethouder met een belachelijke en zeer onterechte motie van wantrouwen. Dit was voor hem ook de reden om zijn OPZ zetel mee te nemen naar de GBZ waar hij als raadslid deze raadsperiode uitzat.

Omdat zijn betrokkenheid bij het reilen en zeilen van deze mooie gemeente er uiteraard nog steeds is en GBZ naar zijn mening voor de goede dingen voor Zandvoort inclusief Bentveld staat, heeft hij besloten zich als lijstduwer op de GBZ verkiezingslijst te laten plaatsen.

Han Cohen
Nummer 10  Lijst5

Michel Demmers, 64 jaar

Is een geboren Zandvoorter, na wat omzwervingen in 1976 weer teruggekeerd in Zandvoort, waar hij een horecabedrijf begonnen was in de Haltestraat, na afronding van de Hoge Hotelschool te Den Haag. De rode draad in zijn leven is het ondernemerschap, persoonlijk contact met mensen was hierin cruciaal. Ik ben de laatste jaren bezig geweest als consultant in het Zwarte Zeegebied voor de EU na een studie Kwaliteit- en Verandermanagement. Hij heeft een lieve partner, zijn hobby is zeilen en hij rijdt graag motor.

In 1994 ingestroomd in de politiek en als Raadslid verkozen voor GBZ. 2002 opnieuw als raadslid van GBZ in de gemeenteraad gekozen. Heeft de partij weer op de kaart gezet met hulp van een mooie ploeg dames en heren. Is 2002 na het leiden van een formatieperiode Wethouder geworden. In 2010 en 2014 weer in de raad. Zijn focus ligt op economisch toeristische duurzame en veilige kustontwikkeling. Heeft zijn idee voor de Midden-Boulevard als wethouder van 2002 tot 2006 opnieuw op de kaart gezet. Een panklaar plan gepresenteerd. Investeerder van meer dan 100 miljoen aangetrokken. Een en ander bleek te vooruitstrevend en is compleet af geserveerd door de daarop volgende colleges. Vooral VVD en OPZ hebben van uit een eigenbelang het plan uitgesteld en afstel van gemaakt. Een onderdeel daarvan was het watertorengebied. Ook heeft Michel een aanzet gemaakt naar de Natuurbruggen, zijn initiatief is deze heeft als resultaat gehad dat er nu haast 3 zijn aangelegd. In de periodes daarop is Michel zich blijven inzetten voor Zandvoort en heeft van uit GBZ geprobeerd zittende raadsleden van GBZ gesteund en gestuurd. Een en ander resulteerde weer in een raadslidmaatschap vanaf 2014. Wederom kwam het item watertoren weer op de agenda van het College. Maar ook de ambtelijke fusie liep wederom als een rode draad door deze periode. Michel heeft namens GBZ een uitgesproken mening daarover geventileerd en gewaarschuwd voor allerhande zaken. Twijfelachtige financiële afspraken, overmaat aan bureaucratie, en de Mate waarin Zandvoort “baas in eigen buik” kan blijven.

Michel heeft samen met GBZ zijn verantwoordelijkheid genomen toen het college opgeblazen werd met als aanvoerder OPZ. GBZ nam zijn verantwoordelijkheid waar anderen die lieten liggen en trad toe tot het nieuwe college. Zoals wel vaker gebeurd, kennis, integriteit en eerlijkheid wordt niet altijd gewaardeerd. Plannen lopen niet altijd in het tijdsbeeld van sommige personen. De stok wordt dan wel gevonden. En Michel werd af geserveerd, op slinkse wijze gedwongen af te treden. Uit een onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de soep zeer lauw was en er geen reden voor ontslag was. Hoewel het college heel erg zijn best deed -en nog doet- de soep kokend op het vuur te laten staan.

Michel ondersteund het gedachtegoed van GBZ nog steeds, zijn bijdrage is hierin groot. Hij is nu onze lijstduwer, hij is een grote steun met zijn uitgebreide kennis en expertises op gebied van ruimtelijke ordening. Hij zal Astrid steunen en zeker proberen zijn stempel op GBZ te zetten voor het goede in Zandvoort. Michel is trots op zijn bijdragen aan Zandvoort waaronder het Watertorengebied, Raadhuisplein, gratis parkeren op de boulevard in de winter, het realiseren van een parkeergarage LDC en het ontwikkelen van de natuurbruggen als wel de ontwikkeling van jaarrond paviljoens. Zijn bijdragen aan de bestemmingsplannen en postzegelbestemmingsplannen.

Michel Demmers
 
Nummer 11  Lijst5
Terug naar de inhoud